องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ข้าวหลามบางลึก

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ชื่ออาหาร  ข้าวหลามบางลึก
แหล่งที่มา 
ชุมชน เลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลบางลึก อำเภอ เมือง ตำบล บางลึก
ลักษณะ
  : หวาน
              ข้าวหลามบางลึก
"ยายแมวเจ้าเก่า สูตรโบราณ
              โดย นางอำพร สุขวัน บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางลึก เป็นการสืบทอดภูมิปัญญามาจากคุณแม่คือ คุณแม่แหนม แก้ววิจิตร นางอำพร สุขวัน พร้อมกับสามีประกอบอาชีพทำข้าวหลามขายมานานแล้ว  สามารถส่งลูกและหลานเรียนหนังสือได้ จาการสอบถามทราบว่าการทำข้าวหลามสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
              ตำบลบางลึก  อำเภอเมืองชุมพร   ประมาณกว่า ๒๐๐ ปี ที่ผ่านมา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เมื่อฝนตกชุก  มีน้ำท่วมขังพื้นที่ของตำบลบางลึกเกือบทั่วบริเวณ  มีส่วนน้อยที่น้ำท่วมไม่ถึง  เมื่อน้ำลดปรากฏว่ามีน้ำขังตลอดปี  ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีปลาชุกชุม และสามารถทำนาได้ ประชาชนจึงมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งเป็นตำบลได้  และตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ว่า "บางลึก"  เพราะมีบึง  บาง อยู่เป็นจำนวนมากและมีระดับน้ำลึก
               ในพื้นที่ตำบลบางลึก  มีวัดสำคัญหลายวัด คือ วัดศาลาลอย  วัดบางลึก  และวัดดอนรักษ์   โดยเฉพาะวัดศาลาลอย หรือวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จะมีหลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร เป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวชุมพรและทั่วไป  จะมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ บูชา ทุกวัน  ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพค้าขาย  ทั้งพืช ผักปลอดสารพิษ  และอาหารคาว หวาน มีชื่อหลายอย่าง รวมตลอดถึงข้าวหลามบางลึก ที่หาซื้อรับประทานและซื้อเป็น
              ตำบลบางลึก  อำเภอเมืองชุมพร   ประมาณกว่า ๒๐๐ ปี ที่ผ่านมา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เมื่อฝนตกชุก  มีน้ำท่วมขังพื้นที่ของตำบลบางลึกเกือบทั่วบริเวณ  มีส่วนน้อยที่น้ำท่วมไม่ถึง  เมื่อน้ำลดปรากฏว่ามีน้ำขังตลอดปี  ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีปลาชุกชุม และสามารถทำนาได้ ประชาชนจึงมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินและหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถตั้งเป็นตำบลได้  และตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ว่า "บางลึก"  เพราะมีบึง  บาง อยู่เป็นจำนวนมากและมีระดับน้ำลึก
               ในพื้นที่ตำบลบางลึก  มีวัดสำคัญหลายวัด คือ วัดศาลาลอย  วัดบางลึก และวัดดอนรักษ์  โดยเฉพาะวัดศาลาลอย หรือวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จะมีหลวงปู่สงฆ์ จนฺทสโร เป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวชุมพรและทั่วไป  
จะมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ บูชา ทุกวัน  ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีอาชีพค้าขาย  ทั้งพืช ผักปลอดสารพิษ  และอาหารคาว หวาน มีชื่อหลายอย่าง รวมตลอดถึงข้าวหลามบางลึก ที่หาซื้อรับประทานและซื้อเป็นของฝากได้ง่ายทั้งในบริเวณวัดศาลาลอย  หรือบริเวณริมถนนสายรองในพื้นที่ตำบลบางลึก  เกือบทุกสาย

อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
             ข้าวหลามบางลึก  รสหวาน มัน  เค็ม น้อย  รสชาติกลมกล่อม  ชวนให้น่ารับประทาน   หาซื้อง่าย
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
             ๑. เป็นอาชีพสุจริต
             ๒. สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้
             ๓. เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงแหล่งการทำมาหากิน  และค้าขาย โดยเฉพาะข้าวหลามบางลึก  ซึ่งมีอยู่หลายคน  
หลายครอบครัว ในพื้นที่ตำบลบางลึก ที่ประกอบกาชีพนี้


องค์ประกอบของอาหาร (สูตร)
            วิธีทำและการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
             ๑.
 สั่งซื้อไม้ไผ่หลามจาก อำเภอทับสะแก ครั้งละ ,๐๐๐ กระบอก  ละ  บาท ใช้เผาข้าวหลามต่อวัน  ละประมาณ ๔๐๐ กระบอก
             ๒.
 ใบกล้วยตากแห้ง สำหรับทำจุกปิดกระบอกข้าวหลาม
             ๓.
 มะพร้าว ใช้มะพร้าวในสวนเอง หรือบางครั้งก็ซื้อราคาลูกละ ๑๐ – ๑๕ บาท ใช้มะพร้าว ที่ขูด(เครื่องขูดมะพร้าว) และคั้นกะทิเอง (จะไม่ซื้อกะทิจากท้องตลาด) ใช้มะพร้าวประมาณ ๓๐ ลูก ต่อข้าวสารเหนียว  ถัง 
             ๔.
 ข้าวสารเหนียว นำแช่น้ำ ถ้าเป็นข้าวสารเหนียวขาว แช่  ชั่วโมง ข้าวสารเหนียวดำ ใช้เวลาแช่นานกว่า คือประมาณ  –  ชั่วโมง แล้วนำมานึ่งกับรังถึง (ภาษาท้องถิ่น เรียกว่า ซึ้ง) เป็นเวลา  ชั่วโมง
             ๕.
 น้ำตาลทราย  กิโลกรมต่อข้าวเหนียว  ถัง
             ๖.
 ถั่วดำต้มสุก
             ๗.
 เกลือผง  ห่อ (๕ บาท) ต่อข้าวสารเหนียว  ถัง
            ๘.
 นำข้อ ๓ –  ผสมรวมกันในกะละมัง แล้วตักหยอดกระบอกข้าวหลามให้เหลือประมาณ  ข้อนิ้ว เพื่อปิดปากกระบอกด้วยใบตองแห้งห่อด้วยใบระกำที่เตรียมไว้ปิดปากกระบอก 
            ๙.
 เหล็กราว สำหรับวางกระบอกข้าวหลาม
            ๑๐.
 ถ่านไม้โกงกางหรือถ่านไม้ทั่วไป
            ๑๑. ใช้เวลาดง ประมาณ  ชั่วโมง โดยการกลับกระบอกข้าวหลามให้สุกจนทั่ว
            ๑๒.
 บุคคลช่วยปอกและขัดเกลาพร้อมจำหน่าย
            ๑๓.
 การจำหน่าย ๆ ปลีกและส่ง (กระบอกใหญ่ ราคา ๓๐ บาท กระบอกเล็ก ๓ กระบอก ๕๐ บาท) รับสั่งจองในงานต่าง  มีสั่งจองถึงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีการสร้างงานและรายได้

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม