องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
ระบำร่อนแร่

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อศิลปะพื้นถิ่น : ระบำร่อนแร่
แหล่งที่มา : สภาวัฒนธรรมอำเภอพะโต๊ะ (นางอุทัยวรรณ ยอดไหม) - อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ประเภทศิลปะพื้นถิ่น : ศิลปะการแสดง รำ/เต้น
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ในอดีตวิถีชีวิตของชาวอำเภอพะโต๊ะประกอบอาชีพการทำนา ทำไร่เลื่อนลอย พอว่างจากการทำนาก็จะเป็นฤดูแล้ง ชาวบ้านก็จะเตรียมเสบียงอาหารต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง หม้อข้าว หม้อแกง นำไปรับประทานระหว่างทำงานเพื่อขุดหาแร่ ร่อนแร่ ของใช้ในการขุดหาแร่ก็จะประกอบไปด้วย จอบ เลียง ซึ่งวิธีการหาแร่ก็จะใช้จอบขุดหาแหล่งแร่ โดยการขุดซึ่งมีทั้งหินทรายรวมอยู่ด้วย แล้วขุดใส่เลียงและใช้ร่อนในน้ำปาดเอาหินทรายออกให้หมด ก็จะเหลืออยู่ก้นเลียง เรียกว่า แร่ดีบุก ส่วนเลียงที่ใช้ในการร่อนแร่นั้นทำจากไม้ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พอนไม้ เอามาตัดพอได้ขนาด แล้วภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะเอามาขุดเป็นวงกลมเหมือนกับกระทะ ซึ่งเรียกว่า เลียง ต่อมาปี ๒๕๔๘ ก็มีการจัดกิจกรรมล่องแพพะโต๊ะและเปิดเมืองกินฟรี จึงได้มีการนำวิธีการร่อนแร่ในสมัยโบราณซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนพะโต๊ะมาปรับประยุกต์เป็นการแสดงพื้นถิ่น "ระบำร่อนแร่" ในพิธีเปิดงาน หลังจากนั้นก็ได้คัดเลือกศิลปการแสดงพื้นบ้าน "ระบำร่อนแร่" ของอำเภอพะโต๊ะ เป็นศิลปการแสดงสุดยอดวัฒนธรรมที่ในงานกาชาดจังหวัดชุมพร และได้แสดงในงานต่างๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุขและของโรงพยาบาลพะโต๊ะจนได้ไปแสดงถึงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการแสดงพื้นถิ่นที่สื่อมาจากวิถีชีวิตของชาวอำเภอพะโต๊ะจนถึงทุกวันนี้
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) การนำวิถีชีวิตของคนพะโต๊ะ มาปรับประยุกต์เป็นศิลปการแสดงพื้นถิ่น "ระบำร่อนแร่" โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ ชาวอำเภอพะโต๊ะมีความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์วิถีชีวิตการร่อนแร่ให้สังคมได้รู้จักแพร่หลาย ทำให้จิตใจคลายเครียด สนุกสนาน เมื่อมีการร้องรำในจังหวะร่อนแร่ ซึ่งโอกาสในการแสดง งานประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ
องค์ประกอบที่บ่งบอกให้เห็นคุณลักษณะของศิลปะพื้นถิ่น
เครื่องดนตรี จำนวน ๑ ชิ้น
ผู้แสดง จำนวน ๘-๑๐ คน
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการแสดงในโอกาสต่างๆ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
การสืบสาน บ่มเพาะ ถ่ายทอดศิลปะการแสดงแก่บุคคล กลุ่มบุคคล
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลพะโต๊ะ
นักเรียนของโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา และโรงเรียนอื่น ๆ
ชื่อ – สกุล (นักแสดง หรือหัวหน้าคณะ)
ชื่อ – สกุล นางอุทัยวรรณ ยอดไหม
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๗๙ ๖๕๔๙
 รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแสดงสุดยอดวัฒนธรรมในงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปี ๒๕๔๙pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม