องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่นปะทิว

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่นปะทิว
แหล่งที่มา : นางนิภาพันธุ์ มัฆพาน - อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่นปะทิว วันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม สะท้อนให้เห็นการประสมกลมกลืนของความเชื่อแบบดั้งเดิมกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการเชื่อมสายใยครอบครัวและสายใยสังคมให้คงอยู่ เพื่อเยาวชนจะได้เข้าใจ เห็นคุณค่า และรู้จักเลือกสรรวิธีการที่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมไทยสืบไป ซึ่งเทศบาลตำบลปะทิวเองก็ให้การส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ดังกล่าว และได้รักษาขนบธรรมเนียมเก่าๆ เอาไว้ ซึ่งคนรุ่นหลังหรือเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักนอกจากการเล่นสาดน้ำกัน ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลปะทิวยังคงรักษาประเพณีแบบเดิมไว้คือ เมื่อถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก่อนที่จะทำกิจอื่นๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครับครัว
นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่พระพุทธรูป และนางสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมที่วัดเขาเจดีย์ ได้สรงน้ำพระพุทธรูป และชมนางสงกรานต์และจะได้ทราบว่าในปีนี้นางสงกรานต์ทรงประทับบนอะไร พระหัตถ์ถืออะไร ซึ่งเป็นความเชื่อมาแต่โบราณว่าสามารถบอกอนาคตของประเทศได้ว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นความเชื่อทางจิตใจ นอกจากนี้ทางเทศบาลปะทิวได้จัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระบูรพาบรรพตบนวัดเขาเจดีย์
ซึ่งประชาชนทั่วไปเชื่อว่าถ้าได้ร่วมถือผ้าห่มดังกล่าวจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ไม่เจ็บไม่ไข้ หลังจากขบวนแห่มาถึงบริเวณพิธีจัดงาน คือ วัดเขาเจดีย์ ก็จะมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเทศบาลให้ความสำคัญเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าลูกหลานหรือผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าให้ความเคารพต่อบุพการีและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ผู้สูงอายุเองก็มีความสุขที่ลูกหลานให้ความรัก ให้ความสำคัญ ให้ความเคารพ ไม่เป็นผู้ถูกทอดทิ้งหรือผู้ที่ถูกลืมต่อไป อีกทั้งในอนาคตทางเทศบาลยังคิดที่จะรื้อฟื้นการละเล่นสมัยโบราณ และขนมไทยที่นิยมทำกันเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่าในสมัยโบราณมีการละเล่นอะไร และขนมอะไรที่ส่วนใหญ่ทำกันเกือบทุกบ้าน การละเล่นได้แก่ การเล่นตีคลี ทอยสะบ้า ขนมไทยก็จะเป็น กวนข้าวเหนียว ขนมโล้จี้ ขนมแป้งข้าวหมาก ข้าวหลาม ขนมโค เป็นต้น
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
๒. ขบวนแห่พระพุทธรูป เพื่อให้ประชาชนในตลาดปะทิวได้ร่วมกันสรงน้ำพระ และแห่ผ้าห่มพระบูรพาบรรพต
๓. ขบวนแห่นางสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าปีนี้นางสงกรานต์นั่งบนอะไร พระหัตถ์ถืออะไร ซึ่งเป็นความเชื่อมาแต่โบราณว่าสามารถบอกอนาคตประเทศได้ว่าปีนี้จะเป็นอย่างไร
ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ วั
นสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ลูกหลาน พี่น้องได้พบปะกัน ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรบุพการี ญาติผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 13 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 13 เดือน เมษายน
งบประมาณที่ใช้
180000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 180000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
1000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะทิว
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นางนิภาพันธ์ มัฆพาน
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ๑๑๙ หมู่ ๗ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๕๙ ๑๖๓๑
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ จากการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งเพื่อใช้ตักบาตร และมีการสร้างงานและรายได้ต่อชุมชนและครอบครัว

pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม