องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด
แหล่งที่มา : นายสุชาติ สงรัตน์ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๙ - อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : การทำมาหากิน การประมง
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) เรือไม้โตนด เป็นเรือที่ชาวบ้านบางน้ำจึดขุดด้วยต้นโตนดไว้สำหรับการประกอบอาชีพประมง เช่น ดูอวน ปักเบ็ด หรือจมตุ้ม ริเริ่มขึ้นโดยบุคคล ๒ คน คือ นายพูนสวัสดิ์ ตังสุรัตน์ (เล็ก) และนายอินทรีย์ เติมนคร (ไข่อารมณ์) เหตุเพราะมีเงินคนละ ๑๐๐ บาท ไม่เพียงพอสำหรับการไปเที่ยวงานลอยกระทงปากน้ำหลังสวนซึ่งจัดแข่งขันเรือยาว จึงคิดจัดแข่งขันเรือไม้โตนดในพื้นที่ ซึ่งได้ไปปรึกษานายสมจิต ไหมเชื้อจีน (คล้อย) นายน้อย ทองสด (เตย) อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นายเอื้อม ศรีพิน และชาวบ้านในชุมชนปรึกษาหารือกัน ๖ – ๗ คน เพื่อจัดแข่งขันเรือไม้โตนดในชุมชน โดยขอรับบริจาคเงินจากชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานบางหยี บ้านดอนโพธิ์ คนละ ๕๐ บาท และมีบางคนให้เพียง ๒๐ บาท เพื่อเป็นทุนซื้อรางวัลให้กับผู้แข่งขัน จำนวน ๔ ลำ
ประเพณีแข่งขันเรือยาวไม้โตนด เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่บ้านสะพานหยี หมู่ ๕ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นการแข่งขันโดยใช้เรือที่ทำจากไม้โตนดที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพในชุมชน (ปักเบ็ดหรือจมตุ้ม) เรือที่ใช้ในการแข่งขันลำหนึ่งมีผู้แข่งขัน จำนวน ๒ คน (๒ ฝีพาย) นั่งหัว ท้ายของเรือ การแข่งขันโดยการริเริ่มของชาวบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านสะพานหยี นำมาแข่งในงานประเพณีสวดกลางบ้าน ซึ่งในช่วงกลางคืนนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์กลางบ้าน รุ่งเช้าจะมีการแข่งขันเรือไม้โตนด และได้ดำเนินการจัดงานประเพณีนี้โดยการบริจาคเงินของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ปัจจุบันมีพี่น้องประชาชน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลนาขาและตำบลบางน้ำจืดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปัจจุบัน ได้จัดแข่งขันนับเป็นปีที่ ๓๗ ที่ชุมชน โดยพี่น้องประชาชน และโรงเรียนในตำบลนาขา และตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อรักษาประเพณีของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมมี ดังนี้
๑. สวดพระพุทธมนต์กลางบ้าน
๒. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
๓. การแข่งขันเรือไม้โตนด (เรือ ๑ ลำมีฝีพาย ๒ คน นายหัว ๑ คน นายท้าย ๑ คน)
๔. ประกวดขบวนพาเหรด ๕. ประกวดกองเชียร์
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
เป็นเรือยาวไม้โตนดที่ขุดเรือขึ้นเอง โดยจัดการแข่งขันลำละ ๒ คน
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
จัดประเพณีขึ้นเองโดยชุมชน เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงจัดประเพณีนี้ขึ้นเพื่อสืบสาน สืบทอดประเพณีท้องถิ่น และเพื่อความสนุกสนาน รวมทั้งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรริมแม่น้ำ พร้อมกับประเพณีลอยกระทง
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
งบประมาณที่ใช้
700,000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด จำนวน 300,000 บาท
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 400,000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
1000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 0 7755 1466
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
การสร้างงานและรายได้
- ไม่มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆและการสร้างงานและรายได้ต่อครอบครัว/ชุมชน

pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม