ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Kick Off การกำกับดูแล และติดตาม ตรวจแนะนำ สถานที่กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดชุมพร

วันที่ 1 พ.ย. 2564

"จังหวัดชุมพร”
วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานกิจกรรม Kick Off การกำกับดูแล และติดตาม ตรวจแนะนำ สถานที่กิจการ กิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดชุมพร ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดชุมพร

pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม