องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ปราชญ์ชาวบ้าน/เครือข่ายทางวัฒนธรรม
นายเสริฐ ขาวอรุณ (พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ)

วันที่ 14 ก.พ. 2565
 

นายเสริฐ ขาวอรุณ (พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ)

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ปัจจุบัน อายุ ๘๖ ปี
ภูมิลำเนา บ้านดอนตาผล ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
บิดา - มารดา ชื่อ คุณพ่อคล้องและคุณแม่เช้า ขาวอรุณ
การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
อาชีพ ทำสวน
สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อ นางชัด ขาวอรุณ ไม่มีบุตร
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๗ บ้านบ่อโค หมู่ที่ ๓ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย ประเภท(ค)

รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลหมอไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- รางวัลหมอไทยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- ผู้แทนภาคใต้ระดับชาติ คัดเลือกหมอไทยดีเด่น ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- การนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องการต่อกระดูก ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๙
- รางวัลหมอไทยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ.๒๕๖๒
- รางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๒แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม