องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ถ้ำพระ (นะโม)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

ถ้ำพระ (นะโม)

ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาวง  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

ประวัติ  ถ้ำพระ เป็นถ้ำในภูเขาหินปูนชื่อ เขาถ้ำพระ  ลักษณะภูเขามีรูปร่างคล้านสามเหลี่ยมยาวตามแนวเหนือ - ใต้ ประมาณ ๑ กิโลเมตร และความกว้างตามแนวตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ ๖๐๐ เมตร ภูเขาลูกนี้มียอดสูงสุดอยู่ทางใต้สูงประมาณ ๒๔๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แหล่งโบราณคดี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขาถ้ำพระ ลักษณะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ๒ คูหา ปากถ้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ กว้างประมาณ ๕ เมตร ลึกประมาณ ๓๐ เมตร ทั้งสองคูหาอยู่ต่อเนื่องกันและยังมีช่องแยกลึกเข้าไปอีหลายแห่ง พื้นถ้ำมีร่องรอยการขุดและบางส่วนถูกโบกด้วยซีเมนต์ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปไสยาสน์ศิลปะพม่าขนาดใหญ่อีก ๑ องค์ นอกจากนี้ยังเคยพบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาถ้ำพระแห่งนี้อีกด้วย

สิ่งสำคัญ

๑.      โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และแบบผิวเรียบและชิ้นส่วนฟันสัตว์

๒.      พระพุทธรูปปางไสยาสน์ปูนปั้น ศิลปะพม่า ขนาดความยาวจากพระเศียรถึงพระบาท ๘ เมตร ตั้งอยู่ติดผนังถ้ำบนฐานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑.๕๕ เมตร ยาว ๙.๔๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร และ
หมอนอิงทรงสามเหลี่ยมขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑.๙๗ เมตร สูง ๑.๐๕ เมตร

อายุสมัย  ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติดำเนินการ   พ.ศ.๒๕๖๐  สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สำรวจ     

หนังสืออ้างอิง     สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช.  โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช เล่ม ๑ ชุมพร.  เอกสารอัดสำเนา, ๒๕๕๔ หน้า ๓๔
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม