องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดหน้าค่าย (วัดปากคลอง)

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วัดหน้าค่าย (วัดปากคลอง)

ที่ตั้ง  หมู่ ๑  บ้านทุ่งมหา  ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ประวัติ  ตามหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า วัดหน้าค่าย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมเรียกวัดปากคลอง
ปะทิว  ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ เดิมที่วัดหน้าค่ายมีสภาพเป็นวัดร้างมาก่อนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๙๐
พระครูวิมลภัทรกิจ  ฐิตวํโส  จึงเข้ามาพัฒนาเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดชื่อ วัดหน้าค่าย  เล่าสืบต่อกันมาว่า
เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทหารญี่ปุ่นได้ตั้งค่ายอยู่บริเวณนี้ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าค่ายทหารญี่ปุ่น จึงเรียกว่า
วัดหน้าค่าย

สิ่งสำคัญ

๑.      เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง  ตั้งอยู่บนยอดเขาเจดีย์ สภาพในปัจจุบันฐานล่างเป็นชุดฐานสิงห์ซ้อนกันสองชุดด้วยองค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสองรับฐานสิงห์ องค์ระฆังนี้ทำเป็นสองตอน พ้นขึ้นไปเป็นบัลลังค์ย่อมุม ต่อด้วยบัวคลุ่ม ๕ ชั้นปลียอด และเม็ดน้ำค้าง  นายสมชาย  รัตน์มานนท์ เล่าว่าประมาณ พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ขึ้นไปดูพระเจดีย์ พบว่าพระเจดีย์อยู่ในสภาพทรุดโทรมปูนฉาบองค์พระเจดีย์หลุดร่อนแต่ยังเห็นว่ามีซุ้มและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่อยู่ทั้งสี่ทิศ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๓ พระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ทิศต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๓ พระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ถูกโจรกรรมและ มีการทุบทำลายบริเวณฐานเจดีย์เพื่อหาสมบัติ  พระเจดีย์ได้รับการบูรณะใหม่โดยการใช้ปูนทรายฉาบผิวเจดีย์ทั้งองค์ โดยคงสภาพเดิมไว้ทั้งหมด ยกเว้นส่วนยอดที่ทำขึ้นใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่หักหายไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

๒.      พ่อท่านอิน  เป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย (ห้ามสมุทร) หล่อด้วยสำริด สูงรวมฐาน ๕๑ เซนติเมตร ไหล่กว้าง ๑๔ เซนติเมตร เป็นของวัดมาแต่เดิม

๓.      พ่อท่านจัน  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไม้หน้าตักกว้างรวมฐาน ๑๗ เซนติเมตร ไหล่กว้าง ๑๔ เซนติเมตร เป้นของวัดมาแต่เดิม

๔.       พ่อท่านทอง  เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร สูงรวมฐาน ๔๙ เซนติเมตร กว้าง ๔๓ เซนติเมตร
เป็นของวัดมาแต่เดิม

อายุสมัย  สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติดำเนินการ
พ.ศ.๒๕๓๗  หน่วยศิลปากร ที่ ๘ สำรวจ
พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช สำรวจ
พ.ศ.๒๕๖๐  สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช สำรวจ

หนังสืออ้างอิง   กองพุทธศาสนสถาน. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม ๒๓. กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗ หน้า ๑๒๖ - ๑๒๗

pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม