องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศาลหลักเมืองปะทิว

วันที่ 14 ก.พ. 2565

    ศาลหลักเมืองปะทิว           

ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑  บ้านทุ่งมหา  ตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

ประวัติ  ศาลหลักเมืองปะทิวเป็นศาลที่เคารพสักการะของชาวปะทิว  มีขนาดกว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๔๗ เมตร
เสาหลักเมืองเดิม มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี เป็นศาลหลักเมืองดั้งเดิมของเมืองปะทิว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่วงต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ได้ดำเนินการปรับปรุงโดยการสร้างอาคารครอบเพื่อรักษาโบราณสถานเอาไว้

สิ่งสำคัญ

๑.      ศาลหลักเมืองปะทิว  เป็นอาคารศาลาจตุรมุข ประดิษฐานเสาหลักเมืองไว้ภายใน ลักษณะเป็นเสาสูงประมาณ ๓.๕๕ เมตร  ส่วนยอดทำเป็นดอกบัวตูม

๒.      เสาหลักเมืองเดิม  ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารศาลาพ่อปู่แหลมทอง ลักษณะเป็นเสาไม้สภาพชำรุดผุพัง สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร

อายุสมัย   สมัยรัตนโกสินทร์ 

ประวัติดำเนินการ            

พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สำรวจ

หนังสืออ้างอิง

สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช  โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๑๔  นครศรีธรรมราช เล่ม ๑ : ชุมพร  เอกสารอัดสำเนา, ๒๕๕๔ หน้า ๒๖๔

pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม