องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดถ้ำขวัญเมือง

วันที่ 14 ก.พ. 2565

วัดถ้ำขวัญเมือง

ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๔ บ้านนาคราม  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

ประวัติ  ถ้ำขวัญเมืองตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อม  เดิมบริเวณนี้เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก บนเขามีหลายถ้ำด้านทิศตะวันออกมีถ้ำขวัญเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น เป็นที่พำนักของพระสงฆ์มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๙  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ และในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้สร้างเจดีย์ทรงระฆังบนยอดเขา ๑ องค์ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕

สิ่งสำคัญ

๑.       ถ้ำขวัญเมือง  เป็นถ้ำขนาดเล็ก ปากถ้ำอยู่ทางทิศตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งกล่าวว่ามีอยู่แต่เดิม จากสภาพปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่หมดแล้ว

๒.      พระพุทธรูปทรงเครื่อง  ปางห้ามสมุทรทองเหลือง สูง ๑.๖๖ เมตร  ศิลปะรัตนโกสินทร์

๓.      พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ทองเหลืองสูง ๑.๑๕ เมตร ถูกโจรกรรมเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗

อายุสมัย  สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๑  สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช  สำรวจ
พ.ศ.๒๕๖๐  สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช  สำรวจ

หนังสืออ้างอิง 

กองพุทธศาสนสถาน.  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๒๓. กรุงเทพฯ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ๒๕๔๗. หน้า ๔๐

พระอาจารย์สรวง  ปริสุทโธ. ขวัญเมืองเรืองรอง.  อนุสรณ์พิธีฉลองพระเจดีย์สารีริกธาตุและพระอรหันต์สาวกธาตุ  ๑ – ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ม.ป.ท., ๒๕๒๖

pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม