ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุสวี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ 28 ก.ค. 2565

"จังหวัดชุมพร”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๕ น.
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุสวี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมคุณธรรม นำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ได้รับความเมตตาจากพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดชุมพร ประธานพิธีสงฆ์ พระครูจันทปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวี คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร โดยมีนางปวีน์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอำเภอสวี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธี และสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม