ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข

วันที่ 30 ก.ค. 2565

"จังหวัดชุมพร”
วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข และผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและสังคม ให้มีคุณธรรม จริยรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน และสังคมแห่งความสุข ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Facebook กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสุพร จันทร์ทับ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวขวัญใจ เชื้อชะเอม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมอบรมฯ
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม