ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
การประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

วันที่ 2 ส.ค. 2565

"จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิการบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบมาย นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวขวัญใจ เชื้อชะเอม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และข้าราชการ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม