ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ “กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒

วันที่ 3 ส.ค. 2565

จังหวัดชุมพร”
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยมุ่งหวังที่จะติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาหัวใจอาสา เสริมสร้างศักยภาพแก่นักเรียน เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การพัฒนาชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางฉัตรปวีน์ ถิรณิชารุจศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวปิยวรรณ สะแร๊ะมุหมีน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายอติชาติ คำจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีฯ
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม