องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 12 ก.ค. 2559

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

ที่ตั้ง
          บริเวณหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
          อยู่บนหาดทรายรี ในบริเวณอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งทหารเรือไทย มีสองศาล คือ ศาลล่าง อยู่บริเวณชายหาด และศาลบน อยู่บนเนินเขาบริเวณปลายหาด

 สิ่งน่าสนใจ

          - ศาลล่าง เป็นศาลที่สร้างขึ้น ณ บริเวณที่เคยเป็นที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ ตราบจนสิ้นพระชนม์ เดิมเป็นศาลเล็กๆ สร้างถวายโดยนายเทียม ทิพย์พนม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๙ นายฮวด สุคนธา สร้างศาลขึ้นอีกศาลหนึ่งเคียงคู่กัน ปัจจุบันศาลที่นายเทียมสร้างได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารคอนกรีต คงเหลือแต่ศาลที่นายฮวดสร้างเท่านั้นที่ยังเป็นศาลเดิมซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังคู่กับต้นหูกวาง อันเป็นบริเวณที่กรมหลวงชุมพรฯ ทรงเคยใช้เป็นที่หลบร่มเงาภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯ ขนาดเท่าองค์จริง ทรงเครื่องแบบพระยศเรือเอก 
          - ศาลบน เป็นศาลที่เทศบาลตำบลหาดทรายรีสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ตัวศาลอยู่บนเรือหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงปลายหาดทรายรี เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจน ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อสำริดของกรมหลวงชุมพรฯ เช่นเดียวกับศาลล่าง
          - เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ยาว ๖๘ เมตร กว้าง ๖.๘๘ เมตร ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นเรือคุ้มกันเรือลำเลียงทหารนาวิกโยธินขึ้นบก รวมทั้งเป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่ง กวาดทุ่นระเบิด และห้องกันการโจมตีและยกพลขึ้นบอกของฝ่ายข้าศึก ปลดระวางเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ กองทัพเรือได้มอบเรือรบหลวงนี้ให้จังหวัดชุมพร เพื่อนำมาจอดที่หาดทรายรีเป็นอนุสรณ์แด่องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย
          - สวนสมุนไพรหมอพร บนเนินเขาก่อนถึงศาลบน มีเส้นทางเดินชมสวนสมุนไพรหมอพร อันเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด มีป้ายชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดติดแสดงไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งทรงใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยรักษาจนประชาชนขนานนามพระองค์ว่า "หมอพร”
         

          คนทั่วไปขนานนามกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่า "เสด็จเตี่ย” อย่างคุ้นเคย นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ที่กรมหมื่นชุมพรฯ (พระยศในขณะนั้น) ได้ทรงรับมอบหมายจากองค์ผู้บัญชาการทหารเรื่อให้จัดการศึกษา การปกครองและการบริหารโรงเรียนนายเรือ พระองค์ก็ทรงทุ่มเทฝึกสอนลูกศิษย์เป็นอย่างดี โดยเสด็จไปทรงงานที่โรงเรียนนายเรือตั้งแต่เช้าถึงค่ำทุกวัน แม้จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ แต่พระองค์ก็มิได้ถือพระองค์ ทรงคลุกคลีกับนักเรียนนายเรือ โปรดให้นักเรียนเรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย” ด้วยทรงถือว่าพระองค์เป็น "พ่อ” ส่วนนักเรียนนายเรือเป็น "ลูก”

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม