องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดพระธาตุมุจลินทร์

วันที่ 12 ก.ค. 2559

ที่ตั้ง 
          ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา
          เดิมบริเวณวัดพระธาตุมุจลิ นทร์ เป็นที่ตั้งวัดมุจลินทราราม แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่คับแคบ ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ไม่เหมาะแก่การขยายและพัฒนาวัด จึงได้ย้ายไปตั้งวัดมุจลินทรารามใหม่ ที่หมู่ ๑ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ห่างจากวัดเดิมประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยย้ายไปประมาณ ๔๐ ที่แล้ว ปัจจุบันบริเวณพระธาตุมุจลินทร์ เป็นที่ตั้งโรงเรียนมุจทราราม อย่างไรก็ดีพระธาตุมุจลินทร์ก็เป็นศาสนสถาน ที่มีมาก่อนสร้างวัดแล้ว เข้าใจว่าคงเป็นวัดร้างมาแต่เดิม บริเวณดังกล่าวนี้มีชื่อหมู่บ้านเรียกว่า บ้านหนองจิก เนื่องจากมีต้นจิกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อมุจลินทร์ซึ่งแปลว่า ต้นจิก ชาวบ้านละแวกนี้เรียกพระธาตุมุ จลินทร์ว่า "พ่อท่านในกุฎิ” คือ เป็นที่เก็บอัฐิของพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่สืบไม่ได้ว่าพ่อท่านในกุฎิเป็นผู้ใด จากการสันนิษฐานรูปแบบศิลปกรรมของพระธาตุมุจลินทร์ เข้าใจว่าบริเวณนี้ คงเป็นที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมของชาวทุ่งตะโกในสมัยรัตน โกสินทร์ตอนต้น ราวรัชกาลที่ ๑-๓ รูปแบบศิลปกรรม

          พระธาตุมุจลินทร์เป็นเจดีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๒.๒๐ x ๒.๒๐ เมตร ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรองรับฐานสิงห์ย่อมุมไม้สิบหก ท้องไม้ลักษณะคล้ายเรือนทาส ทำเป็นประตูหลอกทั้ง ๔ ด้าน มีปูนปั้นรูปยักษ์เฝ้าประตูด้านละ ๒ ตน ซุ้มหน้าบันเป็นลายปูนปั้นรูปราหูอมจันทร์ อยู่เป็นฐานที่ทำล้อกับเรือนทาสรองรับบัวปากระฆังรูปสี่เหลี่ยม องค์ระฆังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก คอระฆังคือบัวคอเสื้อประดับปูนปั้นเป็นบัวซ้อนกลีบ ๓ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นลูกแก้วรองรับบัวกลุ่มเถา ซึ่งหักเหลือบัวกลุ่มเพียงชั้นเดียว ลักษณะศิลปกรรมท้องถิ่นกำหนดอายุราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือราว ๑๐๐-๑๕๐ ปี

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม