องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดดอนสะท้อน

วันที่ 12 ก.ค. 2559

ที่ตั้ง 
          หมู่ ๖ ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา
          วัดดอนสะท้อนเป็นวัดโบราณมาแต่เดิม ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยหลวงพ่อทองพุทธะสะวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยได้สร้างกุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้บูรณะวิหารปี พ.ศ. ๒๔๘๒ สร้างอุโบสถหลังใหม่ในตำแหน่งของอุโบสถหลังเดิม วัดนี้ได้รับการประกาศเขตวิสุงคามสีมา ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๕๒ หน้า ๙๙๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ปัจจุบันหลังคากุฏิได้เปลี่ยนแปลง กระเบื้องหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องลอนคู่สีแดง ส่วนสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ยังคงเดิมรูปแบบศิลปกรรม

          ๑. กุฏิหลวงพ่อทอง พุทธะสะวัณโณ ตัวอาคารชั้นล่างก่ออิฐถือปูน เสาก่ออิฐถือปูนเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสองมีลวด บัวหัวเสารับปูนปั้นบัวแปดกลีบ ราวลูกกรงลวดบัวบน – ล่าง ลูกมะหวดปูนขนาด ๔ นิ้ว เสาลูกกรงย่อมุมไม้สิบสองมีหัวเม็ดกลม ลักษณะฝังลายกลีบบัว ช่องวงกบประตู ช่องวงกบหน้าต่างส่วนบนโค้งครึ่งวงกลม บานประตู วงกบหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย พื้นชั้นล่างเป็นซีเมนต์ขัดมัน บันไดทางขึ้นชั้นบนก่ออิฐฉาบปูน ตัวอาคารชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมด พื้นไม้กระดาน ๗ X ๘ นิ้ว ฝาไม้ ๓/๔ x ๖ นิ้ว ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน ระเบียงด้านหน้ามีลูกกรงไม้กลึงโดยรอบ ประตูหน้าต่างลูกฟักไม้ ประกอบลวดบัวช่องลมโดยรอบอาคารทั้งหมดเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย หัวเสาระเบียงด้านหน้ามีไม้ฉลุลายประดับหลังคาทรงปั้นหยาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง เพดานแผ่นไม้ ๑/๒ x ๖ นิ้ว หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ซึ่งเดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผา

          ๒. วิหาร พื้นซีเมนต์ขัดมันฐานอาคารก่ออิฐฉาบปูนไม่มีบัวฐาน มีเส้นลวดประดับทางขึ้นด้านหน้า ด้านซ้ายเป็นสิงห์ ด้านขวาเป็นเสือลายพาดกลอน เสาอาคารฉาบปูนประดับบัวหัวเสา ราวลูกกรงลวดบัวลูกมะหวดแบน เสารางลูกกรงมีหัวเม็ด หลังคาทรงไทย โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หัวนาค สันหลังคาชุด ล่างประดับใบระกาและปูนปั้นรูปครุฑ ผ้าไขราไม้ ฝ้าเพดานช่องในไม้ ๑ x ๘ นิ้ว
          - การถือครองที่ดินหรือผู้ดูแล วัดดอนสะท้อน
          - การใช้งานในปัจจุบัน เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา 
          - สภาพปัจจุบัน แข็งแรง มั่นคงดี
          - การประกาศขึ้นทะเบียน ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอน ๘๐ ง.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐
          - ประวัติการอนุรักษ์ วัดดอนสะท้อนเป็นผู้ดูแลรักษาและดำเนินการซ่อมแซมเสนาสนะเองมาโดยตลอด
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม