องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถาน โบราณวัตถุ
วัดถ้ำเขาขุนกระทิง

วันที่ 12 ก.ค. 2559

ที่ตั้ง
          ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา
          เดิมวัดนี้เมื่อยังมิได้สร้างเป็น วัด มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าเปลี่ยว ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า "เขานาพร้าว” เป็นภูเขาหินปูนลูกโดดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชุมพร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐ กิโลเมตร รูปร่างของภูเขาคล้ายวงรี มีความยาวตามแนวทิศเหนือ - ทิศใต้ ประมาณ ๑ กิโลเมตร และมีความกว้างตามแนวทิศตะวันออก - ทิศตะวันตกประมาณ ๔๕๐ เมตร ยอดสูงสุดอยู่ทางใต้ของภูเขาสูงประมาณ ๑๔๘ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์อยู่ ๑ ถ้ำ คนโบราณพูดว่าสร้างแต่ครั้งไหนไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อมีถนนสายเอเชียตัดผ่านหน้าเขา จึงได้มีการจับจองที่ดินเนื้อที่ ๑๒–๓–๙ ไร่ ตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่หลายปี และได้จดทะเบียนตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ชื่อว่า วัดถ้ำขุนกระทิง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๐

รูปแบบศิลปกรรม
          ๑. ถ้ำพระ เป็นถ้ำอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ ๑๐ – ๑๕ เมตร ถ้ำมีขนาดประมาณ ๖.๒๐ x ๑๑.๖๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธไสยาสน์ วัดจากพระบาทถึงพระเศียรยาวประมาณ ๔.๖๐ เมตร หันพระเศียรไปทางทิศใต้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก (หน้าถ้ำ) พระหัตถ์ขวาวางหนุนพระเศียรมีแท่นทำเป็นหมอนรองรับ ครองจีวรห่มเฉียง สร้างด้วยอิฐผูกด้วยดินดิบผสมและลงรักปิดทองประชาชนทั่วไปถือว่าเป็นพระหลักเมืองของจังหวัดชุมพร ภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย อีก ๑๓ องค์ เป็นพระพุทธรูปสมัยหลังลงมา ส่วนพระพุทธไสยาสน์ น่าจะเป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยา

         ๒. รอยพระพุทธบาท เป็นแผ่นหินปูนขนาด ๑๓.๒ x ๘.๓๐ เมตร หนา ๘๐เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินห่างจาก ปากถ้ำ   ประมาณ ๑๕ เมตร รอยพระพุทธบาทสลักนูนต่ำ ด้านนอกเป็นขอบพระบาท ตรงกลางฝ่าพระบาทเป็นรูปธรรมจักรมีกงล้อ ๗ กงล้อ ล้อมรอบด้วยช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ๔๒ ช่อง ส่วนบนเป็นรอยนิ้วพระบาท ๕ นิ้ว 

         ๓. ภาพเขียนสี เป็นภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อยู่บริเวณแนวเพิงผาหิน ก่อนขึ้นถ้ำพระภาพเขียนสีเป็นภาพลายเส้นบนผนังหิน เขียนด้วยสีแดง มีลายเส้นตรง เส้นหยักและวงกลม ส่วนใหญ่ของภาพลายเส้นเขียนต่อกันหรือเป็นส่วนของภาพเดียวกัน ยังแปลความไม่ชัดเจนว่าเป็นภาพอะไร เพราะบางส่วนของภาพถูกน้ำหินปูนเคลือบทับ แต่ดูจากภาพรวม ๆ แล้ว สันนิษฐานว่าเป็นภาพของเรือใบวัดถ้ำเขาขุนกระทิง


ความสำคัญและสภาพปัจจุบัน 
          สิ่งสำคัญของโบราณสถาน ประกอบด้วย
                    ๑. ถ้ำพระ
                    ๒. พระพุทธรูปภายในถ้ำ
                    ๓. รอยพระพุทธบาทจำลอง
                    ๔. ภาพเขียนสี
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม