ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ 15 ก.ค. 2559
 
          จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อปท. สถานศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.ค.๕๙ ณ วัดทุกวัดในจังหวัดชุมพร โดยร่วมรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว และขอเชิญร่วมพิธีโภชเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเทียนพรรษาของส่วนราชการ พุทธสมาคม ชมรมจักรยานฯ และประชาชน ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ก.ค. ๕๙ พร้อมกันเวลา ๑๘.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร และร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดโพธิการาม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร(นายสมดี คชายั่งยืน) ประธานในพิธี และร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม เวียนเทียน ในวันที่ ๑๙ ก.ค.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายสมดี คชายั่งยืน) ประธานในพิธี  

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม