องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหิน

วันที่ 23 ส.ค. 2559

วันที่จัดกิจกรรม 
          วันสงกรานต์ ของทุกปี 

สถานที่จัดกิจกรรม 
          บริเวณหาดทรายรีสวี ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ความเป็นมา 
          วันสงกรานต์ เป็นเทศกาลวันสิ้นปีเก่า ขึ้นปีใหม่ของคนไทย ซึ่งยึดถือ สืบเนื่องมาแต่โบราณเป็นระยะเวลาเข้าฤดูร้อน เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าว จึงว่างการงานประจำ มีการละเล่นสนุกสนานรื่นเริงในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล หรือเมืองหนึ่งๆ แม้ปัจจุบันทางราชการประกาศ วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี และวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ประเพณีการทำบุญและการรื่นเริงในวันตรุษและสงกรานต์ ยังคงมีอยู่ทั่วไป ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ของทุกปี ชาวตำบลท่าหิน อำเภอสวี ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปที่เคารพนับถือในหมู่บ้าน และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

กิจกรรม 
          ๑. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ 
          ๒. รดน้ำผู้สูงอายุ 
          ๓. แข่งขันคน/ลิง ขึ้นมะพร้าว 
          ๔. การละเล่นพื้นบ้าน 
          ๕. กีฬาชนแพะ 
          ๖. การแข่งขันฟุตบอลชายหาด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โทร. ๐ ๗๗๖๒ ๑๒๑๙
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม