องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ รำลึกวิถีชาวนา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุการละเล่นวิถีไทยของเครื่องใช้คนโบราณ

วันที่ 23 ส.ค. 2559

วันที่จัดกิจกรรม 
          วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี สถานที่จัดกิจกรรม วัดประเดิม (สุทธาวาสธาราม) หมู่ที่ ๒ บ้านวัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ความเป็นมา หมู่บ้านวัดประเดิม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดชุมพร แม้จะมีหลักฐานไม่แน่ชัด แต่มีวัดโบราณและหนังสือที่อ้างอิง โดยพระยาดำรงราชานุภาพได้เรียบเรียงประวัติเมืองระนองตอนหนึ่งว่า จากหลักฐานที่ค้นคว้าปรากฏว่ามีหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ใกล้วัดประเดิมทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำชุมพร เรียกว่าวัดประเดิม หรือบ้านประเดิม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร นอกจากจะมีงานประจำปี ห่มผ้าพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดประเดิม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาแล้ว ยังมีงานประเพณีในพื้นที่ตำบลตากแดด อีกหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุด คือ ประเพณี สวดกลางบ้าน และประเพณีสงกรานต์แบบย้อนยุค ย้อนวิถีไทย รำลึกวิถีชาวนา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การละเล่นวิถีไทย อาทิ แข่งขันขูดมะพร้าว ปิดตาตีหม้อ จัดแสดงเครื่องใช้คนโบราณและการแต่งกายแบบไทย 

กิจกรรม           
          ๑. ทำบุญ ไหว้พระ           
          ๒. สรงน้ำพระ           
          ๓. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 
          ๔. อาหารพื้นบ้าน 
          ๕. การละเล่นพื้นบ้าน เช่น แข่งขันขูดมะพร้าว ปิดตาตีหม้อ 
          ๖. จัดแสดงเครื่องใช้โบราณ ๗. การแต่งกายแบบโบราณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          ๑. นางยุวดี โคกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร. ๐๘ ๔๘๔๑ ๕๐๙๗ 
          ๒. กรรมการ/เหรัญญิก สภาวัฒนธรรมตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม