องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอสวี

วันที่ 23 ส.ค. 2559

วันที่จัดกิจกรรม 
          ๑๓ เมษายน ของทุกปี (วันสงกรานต์) 

สถานที่จัดกิจกรรม 
          วัดโพธิเกษตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ความเป็นมา 
          ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีทำบุญรับปีใหม่ไทยสืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณ ประชาชนได้แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของคนชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่ถือปฏิบัติกันมา อาทิ ตระเตรียมทำความสะอาดบ้านเรือน วัด การทำบุญให้ทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดง ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน ทำให้นำไปสู่ความเกื้อกูล ผูกพันด้วยสายใย ของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของคนไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แสดงความกตัญญู ต่อผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้ง เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ควรรักษาไว้เป็นมรดก ของชาติ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ร่วมกับประชาชนในชุมชน ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และของไทย จึงได้จัดงานวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี 

กิจกรรม 
          ๑. ทำบุญ ตักบาตร 
          ๒. พิธีทางศาสนา 
          ๓. สรงน้ำพระพุทธรูป 
          ๔. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๓๐๒๖, ๐ ๗๗๕๘ ๓๐๒๓
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม