องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีขึ้นถ้ำเขาเงิน

วันที่ 10 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม  
          วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม   
          ถ้ำเขาเงิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          ถ้ำเขาเงิน ตั้งอยู่ที่เขาเงิน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายในถ้ำเขาเงินเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกระโจมที่มีปล่องทะลุถึงด้านบน บริเวณหน้าถ้ำมีเจดีย์วัดถ้ำเขาเงิน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองหลังสวน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และให้เปลี่ยนนามถ้ำใหม่เรียกว่า "วัดถ้ำเขาเงิน" และโปรดเกล้าฯ ให้สลักพระปรมาภิไธยย่อ "จปร"  ซึ่งเดิมมีแต่ฐานพระเจดีย์อยู่บนโขดหินหน้าถ้ำ
          ถ้ำเขาเงินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯจังหวัดชุมพร โดยบนถ้ำเขาเงินนั้นมีถ้ำอยู่ ๓ ถ้ำ ชาวบ้านตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กำหนดจัดงานประเพณีถ้ำเขาเงินทุกปี เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญ สร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 

กิจกรรม
          ๑. ถวายสลากภัต พระสงฆ์ ๙๙ รูป
          ๒. ทำบุญ ตักบาตร 
          ๓. รดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ
          ๔. กีฬาพื้นบ้าน เช่น ใข่เต่า เปตอง ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา  โทร. ๐ ๗๗๕๘ ๒๕๕๔

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม