องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีขึ้นเบญจา

วันที่ 10 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม  
          วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม  
          เทศบาลเมืองชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          ประเพณีขึ้นเบญจา เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวชุมพร ซึ่งเคยจัดตามชนบท/หมู่บ้าน สันนิษฐานว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ในวันทำบุญครบรอบอายุ ๖๐ ปี หรือวันรดน้ำสงกรานต์ โดยจะเชิญผู้สูงอายุ อาจเป็นบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลที่เคารพนับถือมารับการรดน้ำขอพร บางแห่งอาจจะจัดสถานที่ซึ่งเรียกว่า เบญจา โดยยกเป็นร้านเป็นชั้น จำนวน ๕ ชั้น ๗ ชั้น ถึง ๑๑ ชั้น และให้สามารถขึ้นได้ทั้ง ๔ ด้าน ตามความเชื่อโบราณกล่าวว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ จะได้ขึ้นสวรรค์สูงเท่านั้น โดยการนำของลูกหลานเพื่อแสดงถึงความมีน้ำใจกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เดินขึ้นนั่งบนเบญจาและการลงจากเบญจาลูกหลานจะรอรับที่บันไดขั้นสุดท้าย
ขั้นตอน
          ๑. ผู้สูงอายุที่จะได้รับการรดน้ำ นุ่งขาว ห่มขาวอย่างพราหมณ์ขึ้นนั่งบนเบญจา
          ๒. พระสงฆ์สวดพระปริตรเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์
          ๓. ฟังพระสวดมนต์เจริญอายุ หรือบางแห่งสวดบังสุกุลสำหรับคนเป็น เพื่อให้ระลึกถึงมรณานุสติ
          ๔. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
          ๕. เมื่อจบพิธีญาติมิตรก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน
          ๖. ญาติมิตรขึ้นรดน้ำตามลำดับอาวุโส ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็จะสวดชยันโต ให้พรไปด้วย
          ๗. รดน้ำเสร็จเรียบร้อย ลูกหลานก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ผู้สูงอายุ
          ๘. นำน้ำพระพุทธมนต์ขึ้นผสมกับน้ำธรรมดาในโอ่งใหญ่เติมของหอมนานาชนิดลงไป

กิจกรรม
          ๑. พิธีทางศาสนา ไหว้พระ ฟังธรรมย่อ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
          ๒. พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ๑. เทศบาลเมืองชุมพร  โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๒๔
          ๒. สภาเทศบาลเมืองชุมพร 

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม