องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีสงกรานต์ และงานประจำปีวัดเขาเจดีย์

วันที่ 10 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม  
          วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม  
          วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          ประเพณีสงกรานต์ และงานประจำปีวัดเขาเจดีย์ อำเภอปะทิว จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ของทุกปี โดยเทศบาลตำบลปะทิว จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่นประจำปีโดยนายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน หัวหน้า หน่วยงานตัวแทนชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทย สำหรับงานประจำปี จะมีการแห่และห่มผ้าพระบูรพาบรรพต พร้อมสักการะพระบูรพาบรรพต และปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง และสักการะเจดีย์
ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่ง ณ เขาเจดีย์ วัดเขาเจดีย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กิจกรรม
          ๑. พิธีทำบุญ ตักบาตร
          ๒. ขบวนแห่สงกรานต์
          ๓. พิธีสรงน้ำพระ
          ๔. พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
          ๕. พิธีห่มผ้าพระบูรพาบรรพตบนยอดเขาเจดีย์
          ๖. การแสดงพื้นบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ๑. เทศบาลตำบลปะทิว  โทร. ๐ ๗๗๕๙ ๑๖๓๑ - ๒
          ๒. สภาวัฒนธรรมตำบลบางสน

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม