องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสันกำแพง

วันที่ 10 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม  
          เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม  
          บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          อำเภอท่าแซะ มีประชากรชาวอีสานที่อพยพมาอาศัยในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนนับหมื่นคน มีอาชีพเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งคนอีสานมีความเชื่อว่าบุญบั้งไฟเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ เพื่อให้เทวดาได้บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล จะละเลยมิได้ หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟอาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่คนในชุมชน

กิจกรรม
          ๑. ทำพิธีเซ่นสรวง
          ๒. ชมขบวนแห่บั้งไฟ
          ๓. การจัดบุญบั้งไฟเสี่ยงทาย
          ๔. การละเล่นพื้นบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ  โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๗๑๙๘

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม