องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
การจัดงานขึ้นผ้าพระราชทานห่มพระปรางค์วัดประเดิม และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 10 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม  
          งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม
          ๑. วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
          ๒. เทศบาลเมืองชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีพระปรางค์ที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีจังหวัดชุมพร ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 
วัดประเดิม (วัดสุทธาวาสธาราม) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรม ทางศาสนาและห่มผ้าพระปรางค์เป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา และหลังจากนั้นมีพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพร ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่ม พระปรางค์ประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ.”  ผืนใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ในปีต่อไปจนถึงปีปัจจุบัน

กิจกรรม
          ๑. ถือศีลปฏิบัติธรรม
          ๒. พิธีไหว้ครู / พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
          ๓. สักการะพระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ และอดีตเจ้าอาวาส
          ๔. จัดขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนรอบเมืองชุมพร
          ๕. ก่อเจดีย์ทราย
          ๖. เทศน์มหาชาติ / แสดงธรรมเทศนา
          ๗. ขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน
          ๘. พิธีสมโภชผ้าห่มพระราชทาน
          ๙. พิธีห่มผ้าพระราชทานห่มพระปรางค์ฯ
          ๑๐. แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
          ๑๑. การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ อาทิ อาหารไทย อาหารถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
          ๑๒. ชมห้องจัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
          ๑๓. นำเที่ยวศึกษา สิ่งสำคัญโดยรอบวัด
          ๑๔. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๔๓๒๓
          ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๖๐๙๐
          ๓. สภาวัฒนธรรมตำบลตากแดด
          ๔. ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร
          ๕. จังหวัดชุมพร

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม