องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

วันที่ 23 พ.ย. 2559

วันที่จัดกิจกรรม
        เดือนมิถุนายน ของทุกปี

สถานที่จัดกิจกรรม
          ๑. ชายหาดปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
          ๒. เกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ความเป็นมา
          เกาะพิทักษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องครก ห่างจากฝั่งประมาณ ๑ กิโลเมตร มีชุมชนเล็กๆ ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะดำรงชีพโดยการทำอาชีพประมงเป็นหลัก และยังเป็นแหล่งปะการัง หอยมือเสือ และสัตว์น้ำทะเล ทุกๆ ปี
จะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนที่โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และดำน้ำดูปะการัง ในช่วงเดือนมิถุนายน น้ำทะเลจะแห้งเป็นถนนตรงกลางแหวกเป็นฝั่งน้ำ ๒ ฝั่งทะเล ประชาชนคนเกาะพิทักษ์ร่วมกับตำบลบางน้ำจืด จัดกิจกรรมวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ริเริ่มจัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการจัดการแข่งขันวิ่ง "หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ "วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยังเกาะพิทักษ์ ระยะทาง ๑๔ กม. เริ่มปล่อย ตัวบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางเลียบชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งจะต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ ๓๐ เซ็นติเมตร นอกจากนี้ ยังมีการวิ่ง "ฟันรัน” ซึ่งเป็นการวิ่งระยะสั้นระยะทาง เพียง ๓.๕ กิโลเมตร จุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าสู่เส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน

กิจกรรม
          ๑. วิ่งแหวกทะเล "มินิมาราธอน”
          ๒. วิ่งแหวกทะเล "ฟันรัน”
          ๓. ตกหมึก
          ๔. ดำน้ำ ดูปะการัง
          ๕. เปิดโลกอาหารทะเล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ที่ว่าการอำเภอหลังสวน โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๔๕๓๐
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : chumphon@m-culture.go.th หรือ culture.chumphon@outlook.com
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม