แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

วันที่ 22 ก.พ. 2560

          ภายหลังพายุโซนร้าน "ซีต้า” ที่ก่อนตัวขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ พัดผ่านพื้นที่จังหวัดชุมพร สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้เร่งขุดคลองหัววัง – พนังตักให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๔๐   
          คลองหัววัง – พนังตักเป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อช่วยระบายน้ำจากคลองงท่าตะเภาที่บ้านหัววัง หมู่ ๙ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร คลองมีวามยาว ๘,๑๐๐ เมตร มีขนาดก้นคลองกว้าง ๕๐ เมตร โดยกรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่ยังไม่เสร็จ คงเหลืออีก ๑,๔๖๐ เมตร ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ซึ่งมาตรวจพื้นที่ได้ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ถวายรายงาน พระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ มห้ ดร. สุรพล กาญจนะจิตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรขณะนั้น เร่งรัดให้ขุดลอกคลองส่วนที่เหลือแล้วเสร็จใน ๓๐ วัน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๑๘ ล้านบาทผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาให้กรมชลประทานยืมไปดำเนินการนี้ ทั้งมีพระราชการะแสรับสั่งให้ขุดคลองนี้มห้ทะลุในคืนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ก่อนพายุไต้ฝุ่น "ลินดา” จะเข้าสู่จังหวัดชุมพร เป็นผลให้พสกนิกรชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนี้
          นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพร
          "เมื่อดูแผนที่ ก็เห็นว่ามีที่แห่งหนึ่งที่ควรจะทำให้เป็นแก้มลิงได้ มีโดยธรรมชาติ คือมีหนองใหญ่ หนองใหญ่นั้นเป็นที่กว้างใหญ่สมชื่อ แต่ก็ไม่ใหญ่พอ เพราะมีการบุกรุกเข้าไปและตื้นเขิน”
          คร.สุพล กาญจนะจิตรา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นวางแผนพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่อถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ ๗๑พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ โดยมีผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์เป็นที่ปรึกษา
          หนองใหญ่อยู่ในเขตตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร มีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ ในฤดูน้ำหลากสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ด้านทิศเหนือติดต่อกับคลองหัววัง – พนักตัก สามารถรับน้ำจากคลองต่างๆ ได้แก่ คลองละมุ คลองขี้นาค และครองกรูด ซึ่งอยู่รอบหนองใหญ่ได้ พื้นที่หนองใหญ่เป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันมีราษฎรบุกรุกเข้าไปทำกินเกือบเต็มพื้นที่ บางส่วนได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้ว บางส่วนก็ออกเป็นหนังสือสำหรับที่หลวง (นสล.)
          แม้หนองใหญ่จะรองรับน้ำที่ไหลบ่ามาตามธรรมชาติได้ แต่ไม่สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนา ในพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ โดยจัดสร้างประตูระบายน้ำบนคันคลองหัววัง - พนังตักช่วงที่ติดต่อกับหนองใหญ่สามแห่ง และพระราชทานนามว่าประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ ๑, ๒ และ ๓ เพื่อควบคุมการระบายน้ำระหว่างหนองใหญ่กับคลองหัววัง - พนังตัก
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม