องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ต้นไม้ทรงคุณค่า
ต้นโพธิ์ วัดมาบอำมฤต

วันที่ 1 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน418คน)

๑. สถานที่   วัดมาบอำมฤต   หมู่ที่ ๑๓  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร
๒. ชื่อต้นไม้  ต้นโพธิ์   "โพธิ์ทองของชาวไทย”  เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา
๓. อายุ   ๑๗   ปี
๔. ขนาด    เส้นรอบวง    เมตร   ความสูง  ๑๒  เมตร  (โดยประมาณ)
๕. ประวัติของต้นไม้โดยสังเขป 
    ประวัติของต้นโพธิ์
              ต้นโพธิ์ ซึ่งวัดมาบอำมฤตได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดชุมพร  ให้ปลูกต้นโพธิ์  จำนวน ๑  ต้น  โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๑   เวลา  ๐๙.๑๙  น.  พร้อมกันทั่วประเทศ   เพื่อเป็น
มหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ  ๖ รอบ    ๗๒ พรรษา
   
และเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    รอบ    ธันวาคม  ๒๕๔๒
              ต้นโพธิ์  เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ  มีอายุยืนยาวมาก  แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรงส่วนยอดของลำต้น  ปลายกิ่งลู่ลง  ลำต้นมีความสูงประมาณ  ๒๐ – ๓๐  เมตร  เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา  โดนต้นเป็นพูพอนขนาดใหญ่  จัดเป็นพรรณไม้ที่มีรูปทรงของลำต้นสวยงามชนิดหนึ่ง
๖. เจ้าของ (หน่วยงาน / บุคคล)  วัดมาบอำมฤต  หมู่ ๑๓  ตำบลดอนยาง   อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

pic
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม