ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี

วันที่ 16 มิ.ย. 2560

          ด้วยจังหวัดชุมพร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองอำเภอสวี องค์การบริหารส่วนตำบลสวี วัดพระบรมธาตุสวี องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดชุมพร กำหนดจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี โดยมีวัตถุประสงค?เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงเป้นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชุมพร โดยกำหนดจัดพิธีฯ ดังนี้

         ๑. พิธีสมโภชผ้าพระราชทานฯ ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี และงานทอดผ้าป่าสามัคคี
             ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
             ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี
             การแต่งกาย ชุดสุภาพเสื้อสีขาว

         ๒. พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานฯ และผ้าห่มพระบรมธาตุสวี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี 
             ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
             ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานในพิธี
             การแต่งกาย ชุดปกติขาว/เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว/ชุดสุภาพเสื้อสีขาว     

      

pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม