องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
กระปุกออมสิน

วันที่ 4 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน8877คน)

ชื่อผลิตภัณฑ์  กระปุกออมสิน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ของใช้ ของตกแต่ง
ประวัติความเป็นมา
          เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่าง "พอเพียง เมื่อพอเพียงก็จะ เพียงพอ เมื่อเพียงพอก็จะ เหลือใช้ เมื่อเหลือใช้ก็จะรู้จักแบ่งปัน สังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุข” ซึ่งเป็นพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็น กระปุกออมสิน ขึ้นมา โดยใช้ รูปทรงและลวดลายของกลองมโหระทึก ในการออกแบบกระปุกออมสิน ซึ่งกลองมโหระทึก เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ที่ขุดพบที่ หมู่ ๑ บ้านสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งกรมศิลปากรได้ประมาณอายุของกลองไว้ประมาณ ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี กลองมโหระทึก เป็นกลองชนิดหนึ่งทำด้วยโลหะ เป็นกลองหน้าเดียว รูปทรงกระบอก ตรงกลางคอดเล็กน้อย มีขนาดต่างๆ ส่วนฐานกลวง มีหูหล่อติดข้างตัวกลอง ๒ คู่ สำหรับร้อยเชือกหามหรือแขวนกับหลัก ลวดลายที่พบ เช่น ลายปลา ลายคลื่นน้ำ ประติมากรรมรูปกบ ประดับตามมุม เป็นสัญลักษณ์ของน้ำหรือฝน หน้ากลองมีลวดลายดาวหรือดวงอาทิตย์ เป็นแฉก ลายนกกระสาบินทวนเข็มนาฬิกา ขอบกลอง มีลวดลายจักสาน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
         ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีแนวคิดการออกแบบมาจากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เรื่องความพอเพียง โดยสร้างสรรค์ออกมาเป็น กระปุกออมสิน โดยใช้รูปแบบและลวดลาย กลองมโหระทึก ซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของจังหวัดชุมพร และใช้วัสดุเป็นปูนพลาสเตอร์ และพัฒนาขึ้นมาเป็นกระดาษเหลือใช้ ซึ่งมีความสวดคล้องกับความพอเพียงอีกประการหนึ่ง
วัตถุดิบหลัก  ปูนพลาสเตอร์ และ กระดาษเหลือใช้
ส่วนประกอบ  สีทาตกแต่ง
ประโยชน์  
         ประโยชน์ทางตรง ได้ชิ้นงานเป็นกระปุกออมสิน สามารถใช้เก็บออมเงิน ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและให้เป็นของที่ระลึกได้  
         ประโยชน์ทางอ้อม ช่วยส่งเสริมและสื่อให้เห็นถึงความพอเพียง ดำเนิน รอยตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) และเป็นการอนุรักษ์ กลองมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุของจังหวัดชุมพร
แหล่งวัตถุดิบ
          - ปูนพลาสเตอร์ หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน
          - กระดาษเหลือใช้ หาได้จากชีวิตประจำวัน เช่น หนังสือพิมพ์
ขั้นตอนการผลิต
          ๑. จากปูนพาสเตอร์ 
              ๑.๑ สร้างแม่พิมพ์จากยางซิลิโคน ตามรูปแบบ ที่ต้องการ (รูปทรงกลองมโหระทึก) 
              ๑.๒ นำปูนพลาสเตอร์ผสมกับน้ำตามอัตราส่วน ๑ : ๑ คนให้เข้ากัน
              ๑.๓ นำปูนพลาสเตอร์ที่ผสมไว้ เทลงในแม่พิมพ์ ให้ทั่ว ทิ้งไว้ ๓๐ นาที
              ๑.๔ แกะแม่พิมพ์ออก นำชิ้นงานไปตากแดดจนแห้ง
              ๑.๕ นำชิ้นงานไปทาสีตามต้องการ
          ๒. จากกระดาษหนังสือเหลือใช้
              ๒.๑ สร้างแม่พิมพ์จากยางซิลิโคน ตามรูปแบบ ที่ต้องการ (รูปทรงกลองมโหระทึก)
              ๒.๒ นำกระดาษเหลือใช้ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำ ๑๐ นาที ๙.๒.๓ นำกระดาษเหลือใช้ที่แช่น้ำไว้กดลงบน แบบแม่พิมพ์ที่ทำไว้          
              ๒.๔ แกะแม่พิมพ์ออก นำชิ้นงานไปตากแดดจนแห้ง
              ๒.๕ นำชิ้นงานไปทาสีตามต้องการ
ชื่อเจ้าของผู้ผลิต  นางสาวธาราทิพย์ ชูธวัช
ที่อยู่  ๗๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๐๘๘ ๗๑๐๗
ราคาขาย  ๑๙๙ บาท
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม