องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> สินค้าทางวัฒนธรรม
เลียงร่อนแร่ (หลังพัฒนา)

วันที่ 4 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน1095คน)

ชื่อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เลียงร่อนแร่
ประเภท อนุรักษ์
แนวคิด/ที่มา/แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
          ชุมชนปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางผ่านในการสรรจรไปมาหาสู่ทางน้ำ(แม่น้ำหลังสวน)ของเจ้าเมืองหลังสวน,เจ้าเมืองระนองและประชาชนทั้งสองจังหวัด เป็นชุมชนใหญ่ที่มีโรงถลุงแร่ มีการค้าขายแร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพร่อนแร่ดีบุกและในปัจจุบันมีอาชีพเกษตรกรรม มีประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปัจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวกำลังถูกหลงลืมและไม่ได้รับการสืบสานต่อ เพราะขาดการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวของคนยุคเก่า ในยุคปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยกำลังมาแรง การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสะท้อนภาพวิถีวัฒนธรรมของไทยที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย เราจึงตัดสินใจจัดทำ"เลียงร่อนแร่" เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นใหม่ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
การออกแบบร่าง (Sketch design)
         เป็นการประดิษฐ์ชิ้นงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น นำมาถ่ายทอดลงในเครื่องมือประกอบอาชีพการทำแร่ "เลียงร่อนแร่" โดยการวาดภาพคนกำลังร่อนแร่ลงในเครื่องมือการทำแร่ "เลียงร่อนแร่" เหตุผลในการเลือกประดิษฐ์ชิ้นงานเลียงร่อนแร่เพราะเป็นวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะถิ่นที่กำลังถูกหลงลืม และสามารถถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราวของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยไม่ต้องเล่า ไม่ต้องบรรยาย
การพัฒนาแบบ (Design development)
          เป็นการดัดแปลงแบบที่มีอยู่เดิมให้เป็นภาพ ๓ มิติ โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี และพื้นผิว นำมาจัดวาง เพื่อให้เกิดความสวยงาม คำนึงถึง งานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน โดยการนำเอาแนวความคิดของตนเองไปผสมผสานทำให้ได้แบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร
การประกอบสร้าง
         - ไม้มะเดื่อชุมพร ตามขนาดที่ต้องการ
         - รากไม้แห้ง / กิ่งไม้แห้ง
         - สิ่ว / เครื่องขัดไม้ / ค้อน / เลื่อย / ขวาน
         - เศษผ้า / ใบกล้วยแห้ง / เกล็ดแร่ดีบุก
         - ดินสอ/ภูกัน/สีน้ำมัน
         - น้ำยาขัดเงา / กาว
ขั้นตอน
          ๑. เลือกไม้ท่อนที่แห้ง และได้ขนาด ความสำคัญ ต้องเป็นไม้ท่อนที่แห้งพอดี ไม่แห้งจนเกินไปหรือเพิ่งตัดใหม่ เพราะถ้าไม้ไม่แห้งจะทำลำบากและแตกง่าย และถ้าไม้สด เมื่อไม้แห้งจะหดตัวทำให้เสียรูปทรงหรือแตกร้าวได้
          ๒. นำไม้มาขึ้นรูปเลียง โดยใช้เลื่อยตัดไม้ท่อนให้เป็นแว่นขนาดหนา กว้าง ตามแบบที่ต้องการ ใช้ขวาน สิ่ว และเครื่องขัดไม้ตกแต่งไม้ให้ได้รูปทรง ความสำคัญ ต้องระมัดระวังในการใช้เครื่องมือและต้องไม่รีบเร่ง
          ๓. ร่างภาพวิถีชีวิตชุมชน : การร่อนแร่ ลงในเลียงแล้วนำเศษผ้า / ใบกล้วยแห้ง เกล็ดแร่ดีบุก มาจัดวางลงบนภาพร่างโดยใช้กาวยึดติด ความสำคัญ การวางเศษวัสดุอุปกรณ์ต้องระมัดระวังเพราะเป็นของชิ้นเล็ก มีความละเอียดอ่อนและต้องคำนึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุด
          ๔. วางเลียงลงบนรากไม้หรือกิ่งไม้ ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นฐานรองรับ ความสำคัญ ลักษณะรูปทรงของเลียงไม่สามารถตั้งวางในท่าตรงหรือตะแครงได้ นอกเสียจากการจัดหาที่วางเพื่อเป็นฐานรองรับและวัสดุที่ใช้ก็ต้องกลมกลืนกับชิ้นงาน
          ๕. เมื่อชิ้นส่วนทุกอย่างเกาะตัวกันดีแล้ว ใช้น้ำยาเคลือบเงาพ่นลงบนชิ้นงาน ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วพ่นซ้ำอีก ๒ ครั้ง ความสำคัญ การพ่นยาเคลือบเงาต้องทิ้งระยะห่างในการพ่น ซึ่งความหนาบางของ น้ำยาเคลือบเงาจะมีส่วนในการรักษาคุณภาพและอายุของวัสดุที่ใช้ ชิ้นงานจะโดดเด่นและคงทนอยู่ในขั้นตอนนี้
          ๖. นำชิ้นงานเข้ากรอบ (บรรจุภัณฑ์) ความสำคัญ เป็นการควบคุมคุณภาพ ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้เกิด ความเสียหายน้อยที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาดในขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
        ๑. นักท่องเที่ยวทั่วไปในชุมชน นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ 
        ๒. ร้านค้าชุมชน / ห้างร้าน 
        ๓. นักธุรกิจ / ผู้ประกอบการ
ประโยชน์ใช้สอย
         เป็นของโชว์ ของประดับตกแต่งบ้าน สำนักงาน และของที่ระลึก สำหรับผู้สนใจนำไปประดับ หรือโชว์ในสถานที่หรือในงานต่างๆ หรือเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคารพ คนที่รัก
ผู้ประกอบการ นายสัญชาติ จีนพรัด
ที่อยู่   บ้านเลขที่ ๑๐๘/๓ บ้านปากทรง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๘๐
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ๐๘ ๔๘๔๐ ๖๐๗๒
pic
pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม