ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันที่ 14 มี.ค. 2561

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนบวชเพื่อสืบทอดพระพุทศาสนาถวายเป็ฯพระราชกุศล สร้างผลบุญแก่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 ณ วัดที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้
         - วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
         - วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
         - วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
         - วัดช่องรอ ตำบลครน อำเภอสวี
         - วัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน - วัดราษฎร์อรุณวารี ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
         - วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
         - วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
         - วัดดอนยาง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทร. 077507776


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม