ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 มี.ค. 2561

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณความดีถวายพระราชกุศล และในโอกาสดังกล่าว จังหวัดชุมพร โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรมจากมหาเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ซึ่งได้กำหนดจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สำนักสงฆ์ปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยได้นิมนต์พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม) และพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน) วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์เทศน์มหาชาติ
          จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักสงฆ์ปะติมะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธาต่อไป
         (การแต่งกาย : ข้าราชการ ชุดปกติขาว , ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีขาว)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม