ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561

วันที่ 5 ก.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561
เริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร www.m-culture.go.th/chumphon
และส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
หัวข้อ
Download
หนังสือแจ้ง
แผ่นพับ
แบบเสนอผลงาน (เด็กและเยาวชน)
แบบเสนอผลงาน (บุคคลทั่วไป)
แบบเสนอผลงาน (ชุมชนท้องถิ่น)
แบบเสนอผลงาน (องค์กรระดับประเทศ)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม