ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 30 มิ.ย. 2557
 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพร
กิจกรรม Culture Vaccine


         การจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในจังหวัดชุมพร การจัดโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โดยใช้รูปแบบฐานกิจกรรม Waik Rally เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจระหว่างคนในครอบครัวโดยแบ่งกิจกรรม ออกเป็น ๕ ฐาน ได้แก่
          ฐานที่ ๑ ความรับผิดชอบและวินัย เพื่อสร้างความรับผิดชอบและวินัยของลูกวัยรุ่นให้สามารถดูแลตนเองโดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง
          ฐานที่ ๒ การจัดการอารมณ์ เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ช่วยลดปัญหาความเข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว
          ฐานที่ ๓ ไม่ด่วนสรุปตัดสิน เพื่อช่วยให้เกิดมุมมองที่หลากหลายส่งผลให้เข้าใจสถานการณ์ความจริงได้ดี
          ฐานที่ ๔ ความไว้วางใจ เพื่อให้ลูกวัยรุ่นรักษาความไว้วางใจที่พ่อแม่มีโดยแสดงให้เห็นถึงการมีเหตุผลและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
          ฐานที่ ๕ ใจเขาใจเรา เพื่อสร้างพื้นฐานความรักความเข้าใจระหว่างกันรวมทั้งไม่ละเลยที่จะใส่ใจความรู้สึกซึ่งกันและกันกิจกรรมครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

กิจกรรมครั้งที่ ๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วัดสวนสมบูรณ์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

กิจกรรมครั้งที่ ๓
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
480


 

กิจกรรมครั้งที่ ๔
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนครนพิทยาคม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

 

กิจกรรมครั้งที่ ๕
วัที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

 

กิจกรรมครั้งที่ ๖
วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗

ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม