หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี่ บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบ Data Cllection (24 มิ.ย. 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (24 มิ.ย. 2565)
งานทำบุญฉลองอายุวัฒนะมงคล ๙๑ ปี พระมุนีสารโสภณ (24 มิ.ย. 2565)
โครงการ "จิตอาสาพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ" (24 มิ.ย. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) (24 มิ.ย. 2565)
โครงการเกมชุมพรหรรษาพาทัวร์ชุมชน ยลวิถี (CCT Challenge) (23 มิ.ย. 2565)
โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (23 มิ.ย. 2565)
สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี่ บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบ Data Cllection (23 มิ.ย. 2565)
บรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (23 มิ.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การประกวดมโนราห์ออนไลน์ ภายใต้โครงการรวมศิลป์ภูมิปัญญามโนราห์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
หลักเกณฑ์การประกวดมโนราห์ออนไลน์ ภายใต้โครงการรวมศิลป์ภูมิปัญญามโนราห์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ"ความไม่ประมาท นำพาชีวิต ผ่านวิกฤต COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (2 พ.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด ๒๕๖๕ งบรับ งดให้ NO Gift Policy (11 ม.ค. 2565)
เกียรติบัตรกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (5 ม.ค. 2565)
ขอเชิญชวน ร่วมชมภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง"แก้วนี้...ที่รัก" (16 ก.ย. 2564)
#ประกาศผลสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (4 ก.ย. 2564)
#ประกาศผลการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ (31 ส.ค. 2564)
ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้าวสรรค์ หัวข้อ รากไทย (19 ส.ค. 2564)
การคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ (19 ส.ค. 2564)
กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบเฉพาะกิจ ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๐๕๐/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในด้านการเดินทง สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการดฉพ (17 ส.ค. 2564)
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘  /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม