หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
การประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานประเพณีไทยทรงดำ วัดดอนรวบ (18 พ.ย. 2565)
ประชุมกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (18 พ.ย. 2565)
การประชุมหารือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ "สำนักสงฆ์ (ร้าง)" วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (18 พ.ย. 2565)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (18 พ.ย. 2565)
การประชุมประชาคม และรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนรอบปี ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (17 พ.ย. 2565)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานหนองใหญ่มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ (17 พ.ย. 2565)
ประชุมรายงานผล และรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (17 พ.ย. 2565)
ประชุมกำหนดการจัดงาน “เทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลอง นาคราช” ประจำปี ๒๕๖๖ ในช่วงระว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ (17 พ.ย. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร ๔ (16 พ.ย. 2565)
การประชุมจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ (16 พ.ย. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) ประจำปี ๒๕๖๕ ของอำเภอปะทิว ณ สนามสอบโรงเรียนปะทิววิทยา ตำบลบางสน และโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ตำบลทะเลทรัพย์ (15 พ.ย. 2565)
วิทยากรอบรมมารยาทไทยให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖๐ คน (15 พ.ย. 2565)
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live " (15 พ.ย. 2565)
กิจกรรมสภากาแฟ (15 พ.ย. 2565)
ส่งไฟล์เสียง รายการประตูสู่ปักษ์ใต้ ข่าวสาระด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม "วัฒนธรรมสร้างสุข" วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. FM100 (14 พ.ย. 2565)
ประชุมการจัดงานหนองใหญ่มินิมาราธอน เดิน - วิ่ง การกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ (14 พ.ย. 2565)
การประชุมเสวนาวิชาการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (14 พ.ย. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเครือข่ายสถานศึกษา (14 พ.ย. 2565)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ ๑) (14 พ.ย. 2565)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (14 พ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘  /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม