หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกวดมโนราห์ออนไลน์ ภายใต้โครงการรวมศิลป์ภูมิปัญญามโนราห์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
หลักเกณฑ์การประกวดมโนราห์ออนไลน์ ภายใต้โครงการรวมศิลป์ภูมิปัญญามโนราห์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 พ.ค. 2565)
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ"ความไม่ประมาท นำพาชีวิต ผ่านวิกฤต COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (2 พ.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด ๒๕๖๕ งบรับ งดให้ NO Gift Policy (11 ม.ค. 2565)
เกียรติบัตรกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (5 ม.ค. 2565)
ขอเชิญชวน ร่วมชมภาพยนต์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง"แก้วนี้...ที่รัก" (16 ก.ย. 2564)
#ประกาศผลสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (4 ก.ย. 2564)
#ประกาศผลการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ (31 ส.ค. 2564)
ขอเชิญชวนประกวดสื่อสร้าวสรรค์ หัวข้อ รากไทย (19 ส.ค. 2564)
การคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ (19 ส.ค. 2564)
กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบเฉพาะกิจ ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๐๕๐/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในด้านการเดินทง สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการดฉพ (17 ส.ค. 2564)
ผลิตภัณฑ์จากผ้าสีธรรมชาติ CPOT (เสม็ดชุน และใบหูกวาง) (2 ส.ค. 2564)
ผ้าไทยชุดประชุมพร (7 ก.ค. 2564)
เชิญร่วมสวดมนต์ป้องกันโควิด (7 พ.ค. 2564)
คำประกาศเจตจำนงสุจริตของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๔ (26 เม.ย. 2564)
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญ ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (จำนวน 1 คน) ในการรับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ส่งเอกสารผลงาน มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร) (6 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (18 ธ.ค. 2563)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (9 ธ.ค. 2563)
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (9 ธ.ค. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรขอเชิญสถานศึกษาร่วมโครงการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ๒๕๖๔ (27 พ.ย. 2563)
1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม