หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย" (1 ก.ค. 2565)
จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตลาดนัดคุณธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) (30 มิ.ย. 2565)
ประชุมติดตามการดำเนินงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (30 มิ.ย. 2565)
อบรมการใช้งาน Web application และ mobile application โครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G (30 มิ.ย. 2565)
ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร (30 มิ.ย. 2565)
โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตร "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่องานประชาสัมพันธ์" (30 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ เพื่อสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี่ บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบ Data Cllection (29 มิ.ย. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรอบรมมารยาทไทย ในโครงการบุคลิกภาพดี มารยาทงามตามแบบไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (29 มิ.ย. 2565)
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (29 มิ.ย. 2565)
ประชุมหารือข้อราชการ กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก่อนประชุมคณะกรมการจังหวัด (29 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร เพื่อสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี่ บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบ Data Cllection (28 มิ.ย. 2565)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom (28 มิ.ย. 2565)
พิธีในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (28 มิ.ย. 2565)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ (28 มิ.ย. 2565)
ลงพื้นที่อำเภอละแม เพื่อสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัย หอศิลป์ แกลเลอรี่ บ้านศิลปิน และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบ Data Cllection (27 มิ.ย. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานและโบราณสถาน (27 มิ.ย. 2565)
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายเครือข่าย (ธรรมมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ผ่านระบบออนไลน์ facebook Live (27 มิ.ย. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อประสานกิจกรรมเปิดตลาดนัดคุณธรรมบ้านพรุใหญ่ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (27 มิ.ย. 2565)
กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม/ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนรถไฟชุมพร) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (26 มิ.ย. 2565)
ระชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่ ๘ อำเภอ พื้นที่อำเภอท่าแซะ โครงการเกมชุมพรหรรษาพาทัวร์ชุมชน ยลวิถี (CCT Challenge) (22 มิ.ย. 2565)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม