หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (10 ก.ค. 2563)
เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (5 มิ.ย. 2563)
ชุมพรประตูสู่แผ่นดินใต้ (19 พ.ค. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (8 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อธุรกรรมในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (7 เม.ย. 2563)
“จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2563)
ตรวจสอบสถานที่และอาคารโรงแรมของผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (16 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (16 ม.ค. 2563)
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (16 ม.ค. 2563)
พิธีบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครูฯ (16 ม.ค. 2563)
พิธีบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ (16 ม.ค. 2563)
พิธีสวดพระอภิธรรม นางสดศรี พุ่มสร้าง มารดา นายพิศาล พุ่มสร้าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร และ น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร ภาค ๑ (15 ม.ค. 2563)
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้มารยาทไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (15 ม.ค. 2563)
ตรวจสอบสถานที่และอาคารโรงแรมของผู้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (15 ม.ค. 2563)
ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านสวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมศาสนพิธี ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัต (15 ม.ค. 2563)
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับนักวิชาการผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ (15 ม.ค. 2563)
ลงพื้นที่ประสานงานการจัดโครงการกิจกรรมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และร่วมกิจกรรมจิตอาสา (15 ม.ค. 2563)
พิธีสรงน้ำศพ พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธาจารย์ (15 ม.ค. 2563)
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดชุมพร (15 ม.ค. 2563)
นายยุทธนา บุศเนตร รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร (14 ม.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม