หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร เพื่อตรวจสถานประกอบกิจการ ร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น จำนวน ๑ ร้าน และคาราโอเกะ จำนวน ๒ ร้าน (30 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๕ (30 ส.ค. 2565)
โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาศักยภาพ (29 ส.ค. 2565)
พิธีอัญเชิญและมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรม ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (26 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร ณ วัดท่ามะปริง หมู่ ๗ ตำบลบัานนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (26 ส.ค. 2565)
พิธีการแสดงพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (26 ส.ค. 2565)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (26 ส.ค. 2565)
กวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (25 ส.ค. 2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานและโบราณสถาน (25 ส.ค. 2565)
โครงการเกมชุมพรหรรษาพาทัวร์ชุมชน ยลวิถี (CCT Challenge) กิจกรรมประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน (25 ส.ค. 2565)
นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (25 ส.ค. 2565)
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน ณ วัดคีรีวงค์ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน ในประเด็นต่าง ๆ (24 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (24 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร (24 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (24 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นทีอำเภอทุ่งตะโก เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำแผ่นผับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (24 ส.ค. 2565)
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (24 ส.ค. 2565)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงานศิลป์เพื่อแผ่นดินเกิด โดยมี เครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ที่ทำการคลังสมอง (บ้านชมแค) ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (23 ส.ค. 2565)
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting (23 ส.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม