หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน (14 ม.ค. 2563)
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (7 ม.ค. 2563)
แบบเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ (13 ธ.ค. 2562)
เกณฑ์การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ " วัฒธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (13 ธ.ค. 2562)
ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (13 ธ.ค. 2562)
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (30 ก.ค. 2562)
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (19 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด กิจกรรม สนับสนุน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในงาน ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ห่มผ้า พระบรมธาตุสวีที่ชุมพร ณ วัดบรมธาสวี ตำบลสวี อำเภอสวี (14 มิ.ย. 2562)
โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (11 ม.ค. 2562)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดในงานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุสวีที่ชุมพร" (18 ก.ค. 2561)
ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคคล/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 (5 ก.ค. 2561)
ขอความร่่วมมือป้องกันเด็กและเยาวชนจากเล่นการพนันฟุบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 (15 มิ.ย. 2561)
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรััตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (16 พ.ค. 2561)
ขอเชิญชวนชุมชน องค์กร หน่วยงาน อำเภอในจังหวัดชุมพรแสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม (4 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (14 มี.ค. 2561)
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 จังหวัดชุมพร (14 มี.ค. 2561)
ขอเชิญชวนร่วมเสนอประวัติและผลงาน ในโครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" (19 ม.ค. 2561)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม" (9 ม.ค. 2561)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เด็กไทยใจรักษ์วัฒนธรรม" ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีกิจกรรม - ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวผู้ทำคุณงามความดี - ศิลปะการแสดงของเด็กและเยาวชน - สาธฺตอาหารพื้นบ้าน - การเล่นเกม ตอบปัญหา และมอบของรางวัล
ผลการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดชุมพร (8 ม.ค. 2561)
หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 (21 ธ.ค. 2560)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม