หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (12 ส.ค. 2565)
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2565)
พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (11 ส.ค. 2565)
พิธีมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (11 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรมลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (11 ส.ค. 2565)
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (11 ส.ค. 2565)
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชุดใหม่ (11 ส.ค. 2565)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านระบบ facebook live (11 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอท่าแซะ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดพ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย และวัดศรีสุเทพ ตำบลท่าแซะ (10 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่ อำเภอปะทิว เพื่อดำเนินงานโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของชุมชนบ้านบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (10 ส.ค. 2565)
การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของจังหวัดชุมพร (10 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอท่าแซะ เพื่อจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสองพี่น้อง ,ตำบลท่าข้าม และตำบลรับร่อ (9 ส.ค. 2565)
การอบรมเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การเป็น “Influencer ชุมชน” ผ่านระบบ Zoom Meeting โครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” (9 ส.ค. 2565)
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ลุ่มน้ำสวี ตำนานของดีแห่งสุวรรณภูมิ” งานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี ๒๕๖๕ (9 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อประสานงานกับกับนางทองดี ศิริ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานขับเคลื่อนนโยบายการสืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บ้านป่ากล้วย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (9 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดควนตะโก ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร (9 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมุจลินทาราม ตำบลช่องไม้แก้ว และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรมลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร (9 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการตั้งชื่อวงเวียนทางตัน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน (9 ส.ค. 2565)
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดชุมพร (ผ่านระบบออนไลน์) google meet (9 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕ (9 ส.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม