หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเมืองคู่แฝด ชุมพร – ระนอง ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ผ่านระบบ Video Conference (9 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลนาสัก,ตำบลวิสัยใต้ และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร (8 ส.ค. 2565)
การประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (8 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ส่งไฟล์เสียง รายการประตูสู่ปักษ์ใต้ ข่าวสาระด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม "วัฒนธรรมสร้างสุข" วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. FM100 (8 ส.ค. 2565)
ประชุมขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชุมพร ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (8 ส.ค. 2565)
โครงการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสวัสดิการสังคม และวันแห่งครอบครัวปี ๒๕๖๕ (8 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอหลังสวน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดราษฎร์อรุณวารี ตำบลนาพญา และวัดสุวรรณคีรี ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (8 ส.ค. 2565)
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดชุมพร (Morning Talk) (8 ส.ค. 2565)
โครงการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ครั้งที่ ๑๖ (7 ส.ค. 2565)
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิต อนุโมทนาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (6 ส.ค. 2565)
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิต อนุโมทนาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (6 ส.ค. 2565)
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่าและภูมิคุ้มกันทางสังคม" (6 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการอุดหนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเขาเจดีย์ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (5 ส.ค. 2565)
นักวิชาการวัฒนธรรม ลงพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านบางสน และชมป่าโกงกาง (โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลองบ้านบางสน) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และชมสวนผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (5 ส.ค. 2565)
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (5 ส.ค. 2565)
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิต อนุโมทนาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (5 ส.ค. 2565)
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร ในกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (5 ส.ค. 2565)
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (5 ส.ค. 2565)
ประชุมหารือแนวทางการจัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการขึ้นทะเบียน วัดเขาเจดีย์ ๒๔๐ ปี (4 ส.ค. 2565)
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอกิจกรรมการประกวดมโนราห์ออนไลน์ (4 ส.ค. 2565)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม