ข่าวประกาศ >>


 

ข่าวสาร
ข่าวการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพิธี ข่าวการประชุม ข่าวกิจกรรม ข่าวจากสื่อมวลชน 
  18/03/2565 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  01/03/2565 โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานพิธี หลักสูตรเทคนิคการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  21/02/2565 โครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญงานการปฏิบัติงานพิธีหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพระพิธีธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     

องค์ความรู้
คู่มือประชาชน องค์ความรู้งานพิธี เกร็ดความรู้ วีดิโอองค์ความรู้งานพิธี Infographics 
27/12/2564 การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่
23/12/2564 E-Book การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่
23/12/2564 ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทาน
     

ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน ระเบียบ/ประกาศทางราชการ หนังสือเวียน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
16/06/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
16/06/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
02/06/2565 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
     

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพิธี
ข้อมูลและสถิติงานพิธี รายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินความพึงพอใจ 
10/06/2565 สถิติการการขอรับพระราชทาน งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
12/05/2565 สถิติการการขอรับพระราชทาน งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
12/04/2565 สถิติการการขอรับพระราชทาน งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
     
ผู้อำนวยการ

 

นายชนะกิจ คชชี
ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน


ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


คู่มือประชาชน
การขอรับพระราชทาน
 

เกี่ยวกับหน่วยงาน
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔ , โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘
    สายด่วนวัฒนธรรม
    Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์