หน้าหลัก >> คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ (27 ธ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 49316 ครั้ง
E-Book การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหม่ (23 ธ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 2808 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทาน (23 ธ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 2304 ครั้ง
E-Book การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (1 มิ.ย. 2564)
ที่ตั้ง : กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด (23 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 2285 ครั้ง
ที่ตั้ง : กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑-๑๕ (23 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 1959 ครั้ง
ที่ตั้ง : งานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัด (23 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 16174 ครั้ง
ขั้นตอนการขอพระราชทาน ณ ฝ่ายการพระราชทานเพลิง กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง (2 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ขั้นตอนการขอพระราชทาน ณ งานประสานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัด (2 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
1
ประชาสัมพันธ์
 

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๕ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๙๑ - ๔ , โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๔๘
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม