สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
  • ประเพณีท้องถิ่น
  • อาหารพื้นเมือง
  • โบราณสถานและวัตถุ
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปินดีเด่นฯ
  • สินค้าทางวัฒนธรรม
  • มรดกทางวัฒนธรรม


 


หน้าหลัก >> ประเพณีท้องถิ่น
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประเพณีท้องถิ่น ข่าว/บทความทั้งหมด
ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ (27 พ.ย. 2561)
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ (19 พ.ย. 2561)
ลิเกป่า (9 ก.ย. 2561)
ลิเกป่า อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น "ลิเกรำมะนา” หรือ "ลิเกบก” หรือ "แขกแดง” คำว่า "แขกแดง” ชาวภาคใต้หมายถึงแขกอาหรับ ถ้าใช้คำว่า "เทศ” จะหมายถึงคนอินเดีย เช่น เทศบังกาหลี(จากเบงกอล) เทศคุรา เทศขี้หนู (อินเดียใต้) ถ้าใช้คำว่า "แขก” หมายถึง แขกมลายและแขกชวา มีผู้กล่าวว่า ลิเกป่าได้แบบอย่างมาจากการร้องเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของแขกเจ้าเซ็นที่เรียกว่า "ดิเกร์” ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซีย เพราะพวกเจ้าเซ็นมีเสียงไพเราะ เป็นที่นิยมฟังกันทั่วไป ต่อมา มีคนไทยหัดร้องเพลงดิเกร์ขึ้น ตอนแรกมีทำนองการใช้ถ้อยคำเหมือนกับเพลงสวด ต่อมาก็กลายเป็นแบบไทยและคำว่าดิเกร์ก็เปลี่ยนมาเป็นลิเกหรือยี่เก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากเครื่องดนตรี รำมะนาที่ลิเกป่าใช้น่าจะได้แบบมาจากมลายู เพราะมลายูมีกลองชนิดหนึ่งเรียกว่า "ระบานา” ซึ่งมีสำเนียงคล้ายกับรำมะนาของไทย ดังกล่าวแล้ว ลิเกป่าคณะหนึ่งๆ จะมีประมาณ ๒๐-๒๕ คน รวมทั้งลูกคู่ด้วย ตัวละครสำคัญๆ ก็มี แขกแดง ยาหยี เสนาและเจ้าเมือง ส่วนที่เหลือเป็นตัวประกอบ
หนังตะลุง (9 ก.ย. 2561)
หนังตะลุง เป็นละครชาวบ้าน น่าจะมีขึ้นไม่น้อยกว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยการประสมประสานระหว่างการละเล่นหนังใหญ่กับหนังแบบชวา ประกอบกับวิถีพื้นบ้านภาคใต้ ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและพัฒนาขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนกลาง คือ ละแวกเมืองพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา (อุดม หนูทอง.๒๕๓๙:๓ )
โนรา (9 ก.ย. 2561)
โนรา เป็นการร่ายรำตามแบบฉบับของชาวปักษ์ใต้ มีการขับร้องประกอบดนตรี อันได้แก่ กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ และแตระ ซึ่งเป็นต้นฉบับในการเล่นละครชาตรีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีผู้รู้บางคนกล่าวว่าการรำโนราน่าจะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียมาแต่เดิม แล้วแพร่หลายเข้าสู่ชวา มลายู ในช่วงที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง ถ้าพิจารณาดูท่ารำแม่บทของโนราชาตรี จะเห็นได้ว่าหลายท่าคล้ายกับ "ท่ากรณะ" ในคัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์และคล้ายกันมากกับท่ารำในแผ่นศิลาจำหลักที่ บุโรพุธโธ ในเกาะชวาภาคกลาง นอกจากนั้นวิธีการเล่นของหุ่นละครชาตรี ยังคล้ายคลึงกับละครประเภทหนึ่งของอินเดีย ซึ่งเล่นอยู่ตามแคว้นเบงกอลในสมัยโบราณที่เรียกว่า "ยาตรา" ก็ได้ จากหลักฐานนี้พอจะยืนยันได้ว่า โนรา เป็นอารยธรรมของอินเดียภาคใต้ที่เข้ามาทางแหลมมลายูและภาคใต้ของไทย
ภูมิปัญาท้องถิ่น การทอผ้าโบราณบ้านเนินขาม (20 ก.ค. 2561)
ศิลปการแสดงรำมะนา (18 ก.ค. 2561)
พิธีกรรมท้องถิ่นของจันทบุรี (11 พ.ค. 2561)
ความเชื่อท้องถิ่นของจันทบุรี (11 พ.ค. 2561)
ตำนานประจำท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี (11 พ.ค. 2561)
ประเพณีท้องถิ่นของชาวจันทบุรี (11 พ.ค. 2561)
การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของชาวจันท์ (11 พ.ค. 2561)
กลุ่มชนชาติต่างๆ ของจันทบุรี (11 พ.ค. 2561)
ประเพณีสงกรานต์ บ้านเนินข่าม (14 เม.ย. 2561)
ประเพณีดำหัวหงส์ (13 เม.ย. 2561)
ศาสนบุคคล (14 มี.ค. 2561)
ภาษาถิ่นระยอง (14 มี.ค. 2561)
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ (14 มี.ค. 2561)
ประเพณีอัฐมีบูชา (14 มี.ค. 2561)
ประเพณีตักบาตรเทโว (14 มี.ค. 2561)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700 อีเมล:  webmaster@m-culture.go.th
FOLLOW: facebook twitter google+ กลับขึ้นข้างบน