ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.กำแพงเพชร
ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไตลื้อบ้านเมืองลวงเหนือ เชียงใหม่

วันที่ 23 ก.ย. 2559

     วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายย้าย ราชคม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.สุบัน พรเวียง หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอัชรี กุลบุตร นางสาวปภาดา สอนสิงห์ นายสัญญา ม่วงราช นักวิจัย พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนบ้านวุ้งกะสัง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔ ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไตลื้อบ้านเมืองลวงเหนือ โดยวันที่ ๑ เป็นการศึกษาดูงาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตรชาวไตลื้อ และวันที่ ๒ (วันสุดท้าย) เป็นการสรุปถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ตามโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกำแพงเพชร ณ บ้านเมืองลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะนักวิจัย และผู้แทนชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การดูแลให้บริการ ตลอดจนให้ความรู้ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างดียิ่งจาก ร้อยตรีณัฐนัยวิทิต ใบสุขันธ์ ประธานกรรมการ นางพรรษา บัวมะลิ เลขานุการ และคณะกรรมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือและชาวชุมชนฯ ทุกท่าน โดยคณะที่ไปศึกษาดูงานสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๐๕๐๘๙  โทรสาร ๐๕๕ ๗๐๕๐๙๐
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม